تماس با ما

به ما ایمیل بفرستید

تلفن مرکزی :

021-71400000

دفتر مرکزی :

داخلی : 101

دفتر فروش استان تهران :

داخلی : 120

دفتر فروش استان مازندران :

داخلی : 140

دفتر فروش استان البرز :

داخلی : 150

آدرس ایمیل :

info@ngdco.ir

این شرکت در حال حاضر دارای 3 دفتر فروش در استانهای تهران، البرز و مازندران می باشد.